dấu hiệu suy thận

Cách để nhận biết bệnh suy thận

Suy thận mãn: là suy thận cấp diễn ra trong thời gian dài mà không có sự can thiệp của các biện pháp điều trị. Nếu bị mất hơn 1/3 chức năng thận trong vòng 3 tháng thì được chẩn đoán là suy thận mãn. Để nhận biết sớm dấu hiệu của bệnh suy thận,